Repetitieavonden

Elke dinsdagavond van 19.45 - 21.45 uur repetitieavond in de Meent bij de Laarkerk in Zuidlaren. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Op weg naar pasen,


Het koor houdt in samenwerking met het "Ichtuskoor" uit Emmen een tweetal prachtige concerten.
Op 10 maart a.s bezoekt CZM het koor in Emmen.
Op 24 maart a.s. bezoekt het "Ichtuskoor" Zuidlaren voor het mooie concert.
Klik hier voor affiche met informatie 10 maart in Emmen.
Klik hier voor affiche met informatie 24 maart in Zuidlaren.


Koninginnedag 1965

Rond en op de Brink in Zuidlaren zijn zoals gewoonlijk diverse festiviteiten georganiseerd. Een aantal Zuidlaarder mannen treffen elkaar daar. Op de een of andere manier komt het gesprek op het vormen van een mannenkoor in dit Noord-Drentse brinkdorp.
Enkele van de aanwezige mannen nemen de uitdaging aan om te komen tot het oprichten van een mannenkoor. Dit waren de heren Jaap Hanning, Piet Rusticus en Jaap Broeksma.
En zie daar, op 2 juni 1965 kwam men tot het oprichten van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor. Met ruim dertig mannen kon worden begonnen aan een op dat moment voor een ieder onzekere toekomst.
Nu, 52 jaar later, is het koor nog springlevend met 65 actieve leden. Onder de deskundige directie van Jan Veen is het koor op een hoog zangniveau gebracht. Deze lijn wordt voortgezet door Frits Vugteveen als dirigent.
Het koor is aangesloten bij de K.C.Z.B. te Voorschoten.

Indruk van gehouden   Nieuwjaarsreceptie januari   2018

Nieuw Elan tijdens    kerstconcert 2017

"Groot" CZM per maart    2017

Bericht in Oostermoer
   29 maart 2017   

Jubileumboek van onze    voormalige voorzitter
   Henk Brink
  

CZM houdt jaarlijkse BBQ    voor leden en genodigden    september 2017

Impressie van    Regioconcert 7 oktober    2017

Stop niet zo maar
   (artikel Vocaal juni/juli    2017)


Het koor zoekt nog steeds naar mannen die van zingen houden. Speciaal "jongere" mannen worden van harte uitgenodigd, daar de gemiddelde leeftijd van ons koor behoorlijk hoog wordt.

   Deo Cantemus houdt voorjaarsconcert

Het mannen-ensemble "Deo Cantemus" houdt een    voorjaarsconcert op 25 februari a.s.

Agenda

 

Dit krantenartikel verscheen op
29 maart 2017
in de courant
"Oostermoer - Noordenveld".

De voorzitter van het koor, Henk Brink, heeft heel veel vrije tijd gestoken in het vervaardigen van dit mooie jubileumboek.
 • Bestuur CZM
 • Repertoire
 • Dirigent
 • Repetitor
 • Geschiedenis
 • Oud Papier
 • Foto's
 • Agenda
 • Contact
 • QR-code van de website
 • Hiernaast vindt u de QR-code van onze site. Als u deze code scant met mobiel bijvoorbeeld, wordt u gelijk geleid naar de website. Deze QR-code is te gebruiken in allerlei publicatiemateriaal van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor