Repetitieavonden

Elke dinsdagavond van 19.45 - 21.45 uur repetitieavond in de Meent bij de Laarkerk in Zuidlaren. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Per Januari 2017
Belangrijke medeling aangaande het oud papier ophalen door leden van ons koor
De vrijdagmiddagroutes gaan naar de zaterdag ochtend !

Koninginnedag 1965

Rond en op de Brink in Zuidlaren zijn zoals gewoonlijk diverse festiviteiten georganiseerd. Een aantal Zuidlaarder mannen treffen elkaar daar. Op de een of andere manier komt het gesprek op het vormen van een mannenkoor in dit Noord-Drentse brinkdorp.
Enkele van de aanwezige mannen nemen de uitdaging aan om te komen tot het oprichten van een mannenkoor. Dit waren de heren Jaap Hanning, Piet Rusticus en Jaap Broeksma.
En zie daar, op 2 juni 1965 kwam men tot het oprichten van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor. Met ruim dertig mannen kon worden begonnen aan een op dat moment voor een ieder onzekere toekomst.
Nu, 52 jaar later, is het koor nog springlevend met 65 actieve leden. Onder de deskundige directie van Jan Veen is het koor op een hoog zangniveau gebracht. Deze lijn wordt voortgezet door Frits Vugteveen als dirigent.
Het koor is aangesloten bij de K.C.Z.B. te Voorschoten.

"Groot" CZM per maart    2017

Bericht in Oostermoer
   29 maart 2017   

Jubileumboek van onze    voorzitter Henk Brink
  

Het koor zoekt nog steeds naar mannen die van zingen houden. Speciaal "jongere" mannen worden van harte uitgenodigd, daar de gemiddelde leeftijd van ons koor behoorlijk hoog wordt.
Voor informatie kunt U kiezen voor "Contact".

• Ons koor bestaat m.i.v. maart 2017 uit 65 zangers.
  Het koor staat o.l.v. Frits Vugteveen
  Komt U ons ook nog versterken?

Agenda

 

Dit krantenartikel verscheen op
29 maart 2017
in de courant
"Oostermoer - Noordenveld".

De voorzitter van het koor, Henk Brink, heeft heel veel vrije tijd gestoken in het vervaardigen van dit mooie jubileumboek.
 • Bestuur CZM
 • Repertoire
 • Dirigent
 • Repetitor
 • Geschiedenis
 • Oud Papier
 • Foto's
 • Agenda
 • Contact
 • QR-code van de website
 • Hiernaast vindt u de QR-code van onze site. Als u deze code scant met mobiel bijvoorbeeld, wordt u gelijk geleid naar de website. Deze QR-code is te gebruiken in allerlei publicatiemateriaal van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor