Repetitieavonden

Elke dinsdagavond van 19.45 - 21.45 uur repetitieavond in de Meent bij de Laarkerk in Zuidlaren. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Per Januari 2017
Belangrijke medeling aangaande het oud papier ophalen door leden van ons koor
De vrijdagmiddagroutes gaan naar de zaterdag ochtend !

Koninginnedag 1965

Rond en op de Brink in Zuidlaren zijn zoals gewoonlijk diverse festiviteiten georganiseerd. Een aantal Zuidlaarder mannen treffen elkaar daar. Op de een of andere manier komt het gesprek op het vormen van een mannenkoor in dit Noord-Drentse brinkdorp.
Enkele van de aanwezige mannen nemen de uitdaging aan om te komen tot het oprichten van een mannenkoor. Dit waren de heren Jaap Hanning, Piet Rusticus en Jaap Broeksma.
En zie daar, op 2 juni 1965 kwam men tot het oprichten van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor. Met ruim dertig mannen kon worden begonnen aan een op dat moment voor een ieder onzekere toekomst.
Nu, 50 jaar later, is het koor nog springlevend met 50 actieve leden. Onder de deskundige directie van Jan Veen is het koor op een hoog zangniveau gebracht. Deze lijn wordt momenteel voortgezet door Jan Pranger als nieuwe dirigent Het koor is aangesloten bij de K.C.Z.B. te Voorschoten.


Jubileum-uitje Duitsland 11sep15

Jubileumboek van onze voorzitter Henk Brink
  

Het koor is naarstig op zoek naar mannen die van zingen houden. Speciaal "jongere" mannen worden van harte uitgenodigd, daar de gemiddelde leeftijd van ons koor behoorlijk hoog wordt. Dirigent Jan Pranger is er van overtuigd dat ons koor naar een nóg hoger niveau kan groeien. Voor informatie kunt U kiezen naar "Contact"

• Voor koorleden een link naar Collegium Vocale Reformatum: Zegen ons Algoede

• Alsmede een link naar Otshe nash
Agenda

Hier vindt u de oude website

 

De voorzitter van het koor, Henk Brink, heeft heel veel vrije tijd gestoken in het vervaardigen van dit mooie jubileumboek.

 

 

 

Concert Sotto Voce
Het gemengd koor Sotto Voce uit Zuidlaren bestaat 10 jaar, en vanwege dit feit geeft het een bijzonder concert. Dit concert zal worden begeleid door een orkest en een drietal solisten.
Sotto Voce werd opgericht in 2005 en zingt vanaf de oprichting voornamelijk muziek vanaf de barok tot en met de negentiende eeuw. Op het programma staat zowel religieuze als wereldlijke repertoire. Vanaf de oprichting zingt het koor onder de bezielende leiding van de dirigent Wim Opgelder.
Ter ere van het 10 jarig bestaan worden twee prachtige werken uitgevoerd namelijk Gloria van Antonio Vivaldi en de Ode for Sint Cicilia’s Day van Georg Friedrich Händel.

De tekst van John Dryden beschrijft tal van muziekinstrumenten en de uitwerking die deze instrumenten op de mens hebben. Cecilia, beschermheilige van muziek en muzikanten wordt hiermee lof toegezongen. In een serie van dertien stukken laat Händel deze instrumenten de revue passeren; solisten en koor zingen de tekst, en de begeleiding wordt verzorgd door een instrumentaal ensemble. Dit ensemble bestaat uit strijkers, hout- en koperblazers, orgel en pauken. Het Gloria, een meesterlijke vocaal-instrumentale compositie van Antonio Vivaldi heeft bijna dezelfde instrumentale bezetting. Het werk, dat Vivaldi schreef voor het koor van het internaat waaraan hij verbonden was, is om onbegrijpelijke redenen pas in 1926, dus 185 jaar na het overlijden van de componist herontdekt. Sindsdien wordt het (terecht) met grote regelmaat uitgevoerd. Het Gloria bestaat uit twaalf afzonderlijke delen voor koor, sopraan en alt. De uitvoeringen vinden plaats op:
• zondag 7 februari om 15:00 uur in de Dorpskerk, Kerkbrink.3, Zuidlaren
• vrijdag 12 februari om 20:15 uur in de Columnakerk, Paulus Potterstraat 2, Groningen Het concert duurt circa twee uur, (inclusief pauze). Kaarten aan de kassa Zuidlaren € 12,50 (t/m 16 jaar gratis), inclusief koffie/thee.
Kaarten aan de kassa Groningen € 15,00 (t/m 16 jaar gratis), inclusief koffie/thee.
In Groningen zal ook de Bach Cantate BWV 16 uitgevoerd worden. www.sottovocezuidlaren.nl

 • Bestuur CZM
 • Repertoire
 • Dirigent
 • Pianist
 • Geschiedenis
 • Oud Papier
 • Foto's
 • Agenda
 • Contact
 • QR-code van de website
 • Hiernaast vindt u de QR-code van onze site. Als u deze code scant met mobiel bijvoorbeeld, wordt u gelijk geleid naar de website. Deze QR-code is te gebruiken in allerlei publicatiemateriaal van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor