Repertoire

Ons streven is het programma zo goed mogelijk af te stemmen op de hedendaagse wensen. Zoals u uit onze naam kunt begrijpen brengt het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor veel liturgisch en geestelijke muziek, maar ook muziek uit andere landen en culturen.

Meer dan 400 werken voor mannenkoren liggen in onze koorbibliotheek. Hieruit kan elk concert of medewerking aan een concert of kerkdienst worden samengesteld. Er kan een ruime keus worden gemaakt uit geestelijk, klassiek, musical, negro spirituals en volksliedjes die soms in het dialect worden gezongen.


Repertoire


1.    Vaste rots van mijn behoud, J. v.d. Waart.
2.    Geluckig is het land, J. Zwaan.
3.    - Herders Zondagslied.
       - Zondagslied eens herders. C. Kreutzer.
4.    La Pastorella. Fr. Schubert/Goldoni
5.    Slavenkoor, G. Verdi/André Lemarc.
6.    Aria en Priesterkoor, A. Mozart
7.    Zigeunerkoor, G. Verdi/H. Mennen
8.    Domine salvam fac, A. Giesen
9.    Old Black Joe, H. v.d. Laan/S.C. Foster
10.   Nobody knows, B. Renden
11.   Jeruzalem, Jeruzalem, G. Verdi/W. Kloek
12.   Deutsche Messe, Fr. Schubert
13.   - Gods Ere in de Natuur, L. van Beethoven
        - Die Ehre Gottes, L. van Beethoven/Jan Zuidema
14.   Ach blijf met uw Genade, Jan Zuidema
15.   Lobe den Herrn, Jan Zuidema
16.   Een kind is ons geboren, Jan Zuidema
17.   Eens meienmorgens vroege, F. van Durmen/H.J. van Brabant
18.   Muß I denn, Lex Karsemeyer
19.   Caro mio ben, T. Giordani/P. Kiel
20.   Het leven is een Krijgsbanier, G. Gezelle/W. Landré
21.   Tristis est, G.B. Martini
22.   Jan Hinnerk, H. v.d. Laan
23.   Jägerchor, K.M. von Weber
24.   O Bone Jesu,C.B. Palestrina
25.   My Lord, what a morning, B. Renden/S. de Boer /Jan Zuidema
26.   - Zing van de gave die God ons schenkt
        - Gebed: Weet u wel, hoe lang ik hier al ben, J. van Haeringen/W. Hardenbol
27.   Beati Mortui, F. Mendelsohn
28.   Aria en Jagerskoor, Fr. von Flotow/W. Kloek
29.   - Abend im Gebirge, B. Michelangeli/T. Fischer
       - La Montanara, T. Ortelli/L. Pigarelli
30.   - Heer, wees mijn Gids, Jan Zuidema
        - Avondliedje, Kuhlau/Jan Zuidema
31.   Die Forelle, Fr. Schubert/Jan Zuidema
32.   Es ist ein Reis entsprungen, M. Praetorius/Jan Zuidema
33.   Hoor de Engl'en zingen d'eer, F. Mendelsohn/Jan Zuidema
34.   Komt, verwondert U hier mensen, Jan Zuidema
35.   Noël, Jan Zuidema
36.   - Stille Nacht
       - Hingabe des Herzens, Jan Zuidema
37.   Engelkens door 't luchtruim zweven, Jan Zuidema
38.   Wanderers Nachtlied, W.A. Goethe/Jan Zuidema
39.   We shall overcome, M.L. King
40.   Wie Groß bist du, Jan Zuidema
41.   Der Lindenbaum, Jan Zuidema
42.   Al den weg leidt mij mijn Heiland, Jan Zuidema
43.   O Pepita, A. Müller
44.   Steal away, Jan Zuidema
45.   ik kniel aan Uwe kribbe neer, Jan Zuidema
46.   Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, Jan Zuidema
47.   Hosanna, Jan Zuidema
48.   Ecce, quomodo moritur, J. Händel/J. Gallus
49.   - Noordzee
       - Vlaamsche kermis
       - Tineke van Heule, E. Hullebroeck
50.   Nobody knows the trouble I've seen, Jan Zuidema
51.   Agnus Deï, G. Bizet/S. Sanders
52.   Rosin in Tirol, C. Zeller/A. Bauckner
53.   Hodie Christus, Palestrina
54.   Looft nu den Heer, Jan Zuidema
55.   Van U wil ik zingen, Jan Zuidema
56.   Bless this house, H. Tayler/Jan Zuidema
57.   O Isis und Osiris, W.A. Mozart
58.   Russisch Vesperkoor, D. Bortnianski/Jan Zuidema
59.   Anne Marie, Jan Zuidema
60.   Oh, what a beautiful mornin' , O. Hammerstein
61.   Wij blijven geloven, J. van Haeringen/W. haredenbol
62.   Kaljinka, H.P. Keuning
63.   Glory, glory hallelujah, H. v.d. Laan/H. v,d, Yp
64.   Avondklokken, Sj. Djesachar
65.   Zaterdagavond, Sj Djesachar
66.   Wiegenlied der Hirten, Jan Zuidema
67.   Heerlijk klonk het lied der Eng'len, Jan Zuidema
68.   Het Slijpertje, O. van Hemel
69.   Moeke, doar stait ain vrijer an de deur
70.   Ain Boer wol noar zien Noaber tou
71.   Gott grüße Dich, Jan Zuidema
72.   A. Ritters Abschied, Jan Zuidema
        B. Ritters Abschied, Johanna Kinkel
73.   Piet Hein, F.J. Roeske
74.   - Horch, was kommt von drauß rein
        - Au claire de la Lune, Jan Zuidema
75.   Psalm 84 (Angklicaanse zetting), Bewerking: Wim Opgelder
76.   Ik hoor trompetten klinken
77.   Berend Botje ging uit varen
78.   Kinderkens komt, E. van Wouw
79.   Kerstcantate, Koos Bons
80.   king all-glorious, G.M. Vail/C.Wesley
81.   Ein Jäger wollt zum jagen gehn, F. Schröder/P. Zoll
82.   O Heer die onze Vader zijt, P. Wiersma
83.   Gebed: Ik bid aan, v. Dalberg/Bortnianski
84.   Volkren, hoort de blijde mare, W. kerfhout/H/J/ Gauntlet
85.   Aduramus, C.P. Palestrina
86.   Ere zij God, J. v.d. Waart/J.A.P. Schultz
87.   Ode, H. de Wolff
88.   Neem, Heer, mijn beide handen, P. valk
89.   'k wil U , o God, mijn dank betalen, P. Valk
90.   Nederland en Oranje, A.C. Benson/E.Elgar
91.   Go, tell it on the mountain, M. Browne
92.   Beveel gerust Uw wegen, P. Valk
93.   Jezus leven van mijn leven, P. Valk
94.   Den store, hvide vlok.., E. Grieg/A. Lemarc
95.   - In Jesu name
       - Schoon boven alle schone, H. Badings
96.   Wohl mir daß Ich Jesum habe, F. Pijlman
96 A. Chorale Cantate 147 (Engelse tekst van nummer 96), Bewerking: Wim Opgelder
97.   Resonet in Laudibus, J. Händel/J. Gallus
98.   Heft aan, heft aan, P. Valk
99.   In the garden, A. Miles/B. Renden
100. Con el tripili, W. van Rijckevorsel
101. Ambrosianischer Lobgesang, E. Gebhardt/E. Run
102. ik hef tot U, die in de hemel zijt, P. Valk
103. Hymne, K.M. de Bruin/J. Sibelius
104. Trösterin Musik, A. Bruckner
105. - Het leven is een krijgsbanier
       - Almachtige verheven Heer, P. Siebesma
106. The three Kings, P. Cornelius
107. Zither carol, M. Sargent
108. Torches, J. Joubert
109. Let us break bread together, P. Siebesma
110. Get on board, little children, P. Siebesma
111. Ein fester Burg ist unser Gott
112. Twee voerlui, J. v.d. Waart
113. Als hier een pot met bonen staat, R. Karsemeyer
114. Skotse trije, L. Karsemeyer
115. - God enkel licht
       - Is dat, is dat mijn Koning, P. Valk
116. - Platofflied
        - Wolga, Sj. Djesacher
117. Popule meus, L. Vittoria
118. O God, kom mijn geding beslechten, P. Siebesma
119. - Wees mijn Leidsman, J. Hughes/J. Kolvers
       - Mijn Herder is de Here God, I.S. Ivirne/J. Kolvers
120. Panis Angelicus, C. franck/H. v.d. Yp
121. Away in a manger, P. Siebesma
122. Midden in de winternacht, P. Siebesma
123. De Heer is mijn Herder, P. Siebesma
124. Home sweet home, H.R. Bishop/H. Günther
125. - De opstanding
       - Ik zeg het allen, dat hij leeft, P. Siebesma
126. Pelgrimskoor, R. Wagner
127. Komt, vrienden, in het ronden, P. Siebesma
128. Klokke Roeland, J. destoop/H. Günther
129. Bethlehem, J. v.d. Waart
130. 't Is geboren het Goddelijk Kind, C. v.d. Peet
131. Gelijk als de witte zwanen zingen, A. Engels
132. - Mijn Nederland
       - Zonnezang, J. kroonenberg/G.A. Mangold
133. Joshua fit the battle of Jericho, H.P. Keuning
134. Treuer Liebe, P. Siebesma
135. Vesper, D. Bortnianski
136. Down by the riverside, P. Siebesma
137. In dulci jubilo, P. Siebesma
138. O Jezus Christus licht ze bij, D. Dijk
139. Jeruzalem, C.H.H. Parry/P. Siebesma
140. Merk toch hoe sterk, H. Burman
141. Vree, diepe vree, E. Leidzen
142. Bondslied, Hogendorp
143. - Ding dong! merrily on high, C. Wood
       - God rest you merry, gentleman, D. Willcocks
144. - Dit is de dag, die God ons schenkt
       - Looft God, gij Christ'nen, maakt Hem groot
145. Hoor de herders, hoe ze Hem loven
146. Hoe zal ik U ontvangen, M. Teschner
147. - Ei oechnjem
       - Soldatenlied, Sj. Djesachar
148. César Franck Psalm 150, J. Krediet
149. Fröhliches Wandern, A. Vancura
150. - The Coventry Carol
       - God rest you merry gentleman, G. v.d. Horst
       - On Christmas night

151. Er is een land van louter licht, Y. Visser
152. Meester, men zoekt U wijd en zijd, Y. Visser
153. Sta op! Een morgen ongedacht, Y. Visser
154. Nu triomfeert de Zoon van God, Y. Visser
155. - Wilt heden nu treden
       - Bede voor 't vaderland, P.M. Zijderland
156. Ave Verum Corpus, W.A. Mozart
157. Mijn Drente, J. Uilenberg
158. What shall we do, G. v.d. Horst
159. Ontwaakt, o mens, de dag breekt aan, S. Webbe
160. The first Nowell, D. Willcocks
161. - Pax vobiscum
       - Die Auferstehung, Fr. Schubert
162. Tollite Hostias, C. Saint-saëns
163. Eere zij god in den Hooge, D. Bortnianski
164. Gloria (mis in A gr. terts), J. v.d. Waart
165. Psalm 98, P.J. Potgieser
166. Cantate Domino, H.L. Hassler
167. Een mens te zijn op aarde (lied 172), W. Barnard
168. O little town of Bethlehem, H. Camstra
169. In de stad van Koning David, H.J. Gauntlet
170. O, du fröhliche, Gerrit Zoon
171. Der frohe Wandersmann, F.M. Barthold
172. Der träumende See, R. Schumann
173. Praise the Lord, o my soul, R. Smart.G. Kaspersma
174. Southern medley (Barbershop Showtunes), Society for the preservation and encouragement of barbershop quartetsinging in America
175. - Blijf bij mij Heer
       - Ere zij aan God de Vader, Wim Opgelder
176. - Looft de Koning, heel mijn wezen (lied 460)
       - Ontwaak, o mens/ het nieuwe daglicht (lied 380/381)
       - O Heer die onze Vader zijt (tegenstem) (lied 463), Wim Opgelder
177. Drei Könige, P. Cornelius
178. Sarie Mareis, Wim Opgelder

Twee volgende nummers op verzoek van arrangeur ingetrokken
179. - Hoe zachtkens glijdt ons bootje
       - Daar was een meisje loos, Wim Opgelder
180. - Hendrik had een boerderij - Daar kwam ene boer uit zwitserland Wim Opgelder


181. Komt allen tezamen (Adeste Fidelis) J. Penders
182. Medley van Negro spirituals Wim Opgelder
183. Maria Wiegenlied Max Reger/Jan Vermulst
184. Stille nacht (tegenstem en tegentekst) Wim Opgelder
184 B. Stille nacht (nederlandse tekst zie nummer 36) Wim Opgelder
185. Geen wieg voor een Koning, (Nederlandse tekst zie nummer 121)
        P.R. Siebesma/J.C. Knoppert
186. Komt allen tezamen (liedboektekst zie nummer 181), J. Penders
187. Wees welkom Immanuel (vertaling van nummer 177), P. Nicolai/arr: P. Cornelius               Bewerking: Wim Opgelder
188. Lijdensliederen voor mannenkoor, P.R. Siebesma/Wim Opgelder
189. Alle volken, looft de Here, A. Noordegraaf
190. Heilig ist der Herr, M. Praetorius/E.Elsenaar
191. Als de boer een paar klomp'n, Wim Opgelder
192. Onze Patriotjes, Virilis
193. Graag gezongen liederen voor Mannenkoor deel 2, Jan Zwanepol
194. Groot is Uw Naam, A. Lvov/W. van Galen
195. Het komt op aarde, H. v.d. Brink/Jan v.d. Waart
196. Over heel de wereld, Kieke Walstra/Jan v.d. waart
197. Een Seraphinse Tonge, Henk Held
198. Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Henk Held
199. 1 - This land is your land
       2 - Yankee doodle
       3 - Skip to my Lou
       4 - Tom Dooley, Bewerkingen: Wim Opgelder
199. 2 The Star spangled Banner, Bewerking: Wim Opgelder
200. Memory of old:
        - Precious to me: I ain't nobody's darling
        - Music to move, Bewerkingen: Wim Opgelder


201. - Somebody loves me
        - Stars fell on Alabama, Mitchell Parish/Frank Perkins
        - I wish you love, Ch. Trenet /Amerikaanse bewerking: Albert A. Beach
        - Aint misbehaven, Bewerking: Wim Opgelder
        - Happy days, J. Yellen/M. Ager Bewerking: Wim Opgelder,
202. De Heilige Stad Bew: H.W. de W./S. Adams
203. Psalm 98 Anglicaanse Koorzetting Bewerking: Wim Opgelder
204. Vreemdeling van Gallilee mrs. Morris/R.B. Gosen/ Arr: Wim Opgelder
205. Elk uur, elk ogenblik K.J. Mulder/ bewerking: Wim Opgelder
206. Bereitet dem Herrn den Weg C. Dedekind (1674) Arrangement: Wim Opgelder
207. Lift up your Heads G. Weissel (1642) Arrangment: Wim Opgelder
207 A. De deuren zullen opengaan Bewerking: Wim Opgelder
208. Minuit Crétien A. Adam/ Arr. mannenkoren: M. Koekelkoren 2e Arr: Wim Opgelder
209. Quittez Pasteurs Bew: Martin Koekelkoren
210. See amid the Wintersnow Bew: Godfried van der Horst
211. De sterre gaat stralen (Original Wels melody) Bew: Gotze Kaspersma
212. Meer dan versiering (zie 26a) Bewerking: Wim Opgelder
213. Hoor een Heilig Koor van stemmen (zie ook gedeelte no. 207) Muziek: English        Hymnal/ Arr: Wim Opgelder/ tekst: W. Barnard
214. Gebed des Heren Orig. muziek: P.I. Tsjaikovski (Russische tekst) Bew. mannenkoor:        Chr. Verhoog Overz. nedl. taal: Wim Opgelder
215. Schepper en Koning/ God onzer Vaad'ren Isaac Watts/George W. Warren Bewerking:        Joh. Kolvers
216. Lead me, Lord Samuel Sebastian Wesley
217. I want to be a Christian Bewerking: Barend Renden
218. Geprezen zij de Heer tekst en koorbewerking: Jan van Ingen Schenau/ Muziek: Th.A.        Arne
219. Sing unto God (no. 1057 York series) Händel/T.E. Robinson
220. Wanderlied Robert Stolz/ tekst:Robert Gilbert / Koorbew: Reinhard Grieshaber
221. Katjoesja boris Larsov
222. Hawa Naguila (Israëlisch Volkslied) Bew: Hans P. Keuning
223. Tiritomba (Canzone Napolitana) Bew: Martin Koekelkoren
224. - Chanson d'amour - Hymne a L' amour - L'amour est Doux tekst en muziek: W.        Shanklin Arrangement: Wim Opgelder tekst: E. Piaff/ muziek:M. Monnot        Arrangement: Wim Opgelder tekst: P. Cour/ muziek: A. Popp arrangement: Wim        Opgelder
225. Berend Botje Bewerking: Wim Opgelder
226. - Camptown Races - Old folks at Home - My old Kentucky Home (no. 1453 York        Series) tekst en muziek: Stephen C. Foster Arr mannenkoor; richard Hall
227. Bye bye Love tekst en muziek: F. Bryant & B. Bryant Arr: Wim Opgelder
228. All through the night ( AR HYD Y NOS) Old Welsh Air no. 736. York series Carl        Zöllner
230. Eens, als de bazuinen klinken (volksmelodie uit Wales) Tom Naastepad/ Bewerking:        Yme Visser
231. JUBILEUMBOEK (Opgedragen aan CZM t.g.v. 25 jarig bestaan van de        vereniging door onze dirigent Wim Opgelder)
       - Grote God, wij loven U (liedboek 444), H. Swart, H.A. van Bakel
       - O Jezus, hoe vertrouwd en goed (446), A.R. Reinagle, W. Barnard
       - In Christus is noch west noch oost (308), J.W. Schulte Nordholt
       - Soms groet een licht van vreugde ( 448), J.W. Schulte Nordholt
       - Door de nacht van strijd en zorgen (459), J. Stainer/J.W. Schulte Nordholt
       - O hoogt' en diepte (461); S. Webbe, J.J. Thomson, W. Barnard
       - Als God, mijn God maar voor mij is (466) ; J.J.L. ten Kate
       - God in den Hoog' alleen zij eer (254) ; D.C. Meijer jr, Jan Wit
       - O eeuw'ge Vader, sterk in macht (467) ; J.B. Dykes, Riemens, W. Barnard
       - Neem mijn leven laat het Heer (473) ; J.H. Knecht, C.B. Burger
       - Eeuwig woord U willen wij bezingen (476) ; Herrnhut, C. Rijnsdorp
       - Wees gegroet, gij eersteling (221) ; J.J.L. ten Kate
       - Aan U behoort, o Heer der heren (479) ; J. Wit
       - Gij, die alle sterren houdt (483) ; A. den Besten
       - Heilig, heilig, heilig (457) ; J.B. Dykes, W. Barnard

Totale bewerkingen: Wim Opgelder
Persoonlijk eigendom van de leden

232. Zum Spaß (Naar melodiëen van Paul Lincke) Bewerking: Wim Opgelder
233. Dank sei Dir Herr G.F. Händel/Bew: Aad v.d. Hoeven
234. Im weißen Rößl Ralph Benatzky
235. Seven Lonely Days tekst: E.A. Schuman/muziek: M. Brown/ Arr: Wim Opgelder
236. Holy, holy (Anthem uit de Aria "dove sei" G.F. Händel
237. Veni, Jesu, Amor mi L. Cherubini/Arr: Wim Opgelder
238. Hoor de klokken Frans Punt/Jan de Waart
239. Hoort gij d'Englen zingen (Gez. 136) Johann Christoff Blumhart/ Bew: Hennie        Slettenhaar
240. Weihnachts Wiegenlied (Dr. Lothar Irle) Melchert Schuurman jr.
241. Echo Carol Bewerking: Jan van Beekum
242. Ik kniel aan Uwe kribbe neer (lied141) J.S. Bach/Wim Opgelder
243. Tegenstem bij lied 456 Tegenstemzetting: Wim Opgelder
244. Uit Uw verborgenheid Sytse de Vries/Willem Vogel/ Zetting: Wim Opgelder
245. Thou knowest Lord (Gij kent o God) Henry Purcell/ Bew: Jurjen Hempel
246. Hymne Christoph Willibald van Gluck/ tekst en bew: Hans van Rossum
247. Santo, santo, santo (Kerklied uit Argentinië)
248. Hallelujah Ere zij God de Zoon Bron: onbekend G.J. Elvey/M. v.d. Plas
249. The British Grenadiers (17e Eeuw) Arr; Wim Opgelder
250. Now is the month of Maying (1006 York Series) Thomas Morley/ Arr: Thomas        Keighley

251. O praise ye the Lord/Komt zing voor de Heer C. Parry/M. v.d. Plas Arr: Wim Opgelder
252. Jij en Ik Coby Nijpels/Gregor Bak/ Arr: Wim Opgelder
253. Eeuwen geleden Arr: Wim Opgelder
254. Mary had a Baby Arr: Wim Opgelder
255. It's a birthday Bewerking: Sander van Marion
256. O kindeke klein J.S. Bach/Bew: M. Koekelkoren
257. L'Adieu des bergers Hector Berlioz/ Bewerking: Jan Vermulst
258. Freu dich Erd' Arr: Jan van Beekum
259. Oh, wasn't it a band Arr: Wim Opgelder
260. How beautiful are the feet Uit: De Messiah/G.F. Händel Arr: Wim Opgelder
261. And the Glory of the Lord Uit: De Messiah/G.F. Händel Arr: Wim Opgelder
262A. Chant. Anglicaanse zetting. (verzen uit Psalm 81 en psalm 75) (NBG vertaling) J.        Barnby/Bewerking: Wim Opgelder
262B. De eerste dag der week Tekst: Joke Ribbers/Melodie: Volswijs/ Arrangement: Wim        Opgelder
262C. De toekomst is .... Tekst: I. Lievaart/Melodie: W. Vogel/ Arrangement: Wim Opgelder
262D. Samen in de naam van Jezus Ch. Groot
263. Thanks be to God (Dank aan de Heer) Bewerking: Wim Opgelder
264. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes uit: "Die Schöpfung" /Jos. Haydn
265. Perette en de melkkan H. v. Tussenbroek/Bewerking: Wim Opgelder
266. - Herkent u deze melodie?
       - Als ik wist dat je zou komen had ik de loper uitgelegd
       - Land van Maas en Waal
       - Poen, poen, poen, poen
       - Weet je nog wel oudje
       - Twee motte
       - Met zulke rozen als op jouw wangen
       - Je bent als een wilde orchidee
       - Zuiderzeeballade
       - Als sterren flonk'rend aan de hemel staan
       - Als ik wist dat je zou komen ....
       Totale bewerkingen: Wim Opgelder

267. De Tamboer J. Barti/Bewerking: Wim Opgelder
268. Mag ik je roeien in mn bootje? Bewerking: Wim Opgelder
269. De maan is opgekomen J.A.P. Schulz/Arr: J. de Haan/ Bewerking: Wim Opgelder
270. Intochtslied Muziek: E. Silcocks/ARROW tekst: M. Koijck/de Bruyne
271. Ev'ry time I feel the Spirit Spiritual
272. Het oude Woord (uit: Zingend geloven) Tekst: Sytze de Vries
273. O kom, o kom Immanuel W. Barnard
274. Een Kind ons geboren Muziek: Christmas carol "Greensleeves" Ned. tekst: Gerd        Wielomp/Wim Opgelder
275. Ding dong Wim Opgelder
276. Helder schijnt de ster J. Rutter/Wim Opgelder
277. Hallelujah (uit: "Messiah") G.F. Händel/ Ned. tekstbew: D.N.J. v.d. Pauw/ Arrangemant:         Marius Monnikendam
278. He's the lily of the Valley Negro Spiritual/Arrangement: P. Soorsma
279. Ma bela bimba Bewerking: Wim Opgelder
280. Bojarenliederen 22
       - Duschetchka Mädchen, mein mädchen
       - Wdolpo ulize Durch die Straße
       - Chodit wjetjer Um das Tor
       - Woron kworonu Rabe fliegt zum Raben
         Verzorging/Herausgegeben von TON KLOS
281. Morte Christe (When I survey the wondrous cross) Emrys Jones/P.J. Peddoe        Jones/Isaac Watts
282. Drinking Song Music by Sigmund Romberg/Words by Dorothy Donnelly
283. Tell me why (Barbershop Quartet Singing Traditional/arrangement by The Society for the        preservation and encouragement of Barbershop quartetsinging in America
284. Tonight L. Bernstein/arrangement: Hendrik Vos
285. Die launige Forelle (variationen über Schuberts Lied)
       - Thema "Die Forelle" von Franz Schubert
       - Mozart: eine kleine nachtforelle
       - Beethoven: Zur ehre der forelle
       - Weber: Der Freifisch
       - Wagner: Fischerchor
       - Gebirgsforelle am späten Abend
       - Forelle nach Wiener Art
       - Forella Italiana
       - Wolga
       - Forelle
       - Fischfang mit Lis(z)t Franz Schöggl

286. Ik droomde eens .... Frans Kocx
287. Heer ik kom tot U Gearge Welpthon/Jan Visser/ Klaas Jan Mulder
288. Onze Vader Bach - Gounod/Bewerking: Rein Ferwerda
289. Ere zij aan God den Vader Henry Smart/ arrangement: Klaas Jan Mulder
290. Abba, Vader arrangement: A. Roodbergen
291. De Lindeboom ( dialect - gronings) meziek: Franz Schubert/ vertoaling: Jan Sieben        Uffen/bewerking: W. de Boer
292. De Forelle (dialect - gronings) meziek: Franz Schubert/ tekst: Jan Sieben        Uffen/bewerking: W. de Boer
293. Doe bist ja zo'n laiverd (dialect - gronings) W.A. Mozart (Zauberflöte)/ tekst: Henri R.        Wierth/bewerking: W. de Boer
294. Mien Toentje (dialect - gronings) Tekst en muziek: Ede Staal/ bewerking: W. de Boer
295. Riu, riu, Chiu Arrangement voor Mannenkoor: Edwin Velvis
296. In 't Nacht'lijk duister Bewerking voor Mannenkoor: Meindert W. kramer
297. O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk (Siciliaanse melodie) Koorzetting: Aad van der Hoeven
298. Midden in de winternacht Tekst: H.L. Prenen/Bewerking: W. de Boer
299. Still, still, still Bewerking voor Mannenkoor en Orgel: Jeljer Vlieg
300. Hawa Naguila ( Israëlisch Volkslied) Arrangement: Sietse de Vries
301. Kyrië (aan Dany Zonewa) Jaganoff
302. I'll wish, I had given Him more Grace Reese Adkins
303. Dankt, dankt nu allen God Muziek: J.S. Bach/bewerking: Jan Zwanepol
304. Hymnus "Jauchzet, jauchzet dem Herrn" Friedrich Silcher (1789 - 1860)
305. Hymne (uit Cantate 207) Joh. Seb. Bach/Klaas jan Mulder
306. Joy to the world Muziek: L. Mason/tekst: I. Watts/ Bewerking: W. de Boer
307. Mary's Boy Child Bewerking: W. de Boer
308. Dierb're Heer Jezus Mannenkoorarr: Klaas Jan Mulder
309. Komt nu gij Herders, gij allen tezaam Bewerking: KLaas Jan Mulder
310. Vol van pracht Mannekoorarr: Klaas Jan mulder
311. Adoramus Te Music: Theodore Dubois/Arr: Klaas Jan Mulder
312. Domine Salvum (Uit: "Messe Solenelle") Benedictus (Uit: "Messe Solenelle") Beide:        Ch. Gounod Transcriptie mannenkoor: Rein Ferwerda
313. Libiamo uit: "Il Travaita" Verdi
314. Husarenmarsch uit: "Die Zirkusprinzessin" Emmerich Kálmán
315. Miserère uit: "Il Travatore" Giuseppe Verdi
316. Madre Pietosa (De macht van het Noodlot) uit: "La Forza del Destino" Giuseppe Verdi
317. As the Deer (uit: "Songs of Praise" (Als een hert dat verlangt naar water) Tekst en        Muziek: Martin Nyström
318. Toen Herders waakten in de nacht Este's Psalter 1592 Tekst en bewerking: Wim van        Galen
319. Waarom o God waarom Tekst-auteur onbekend/Muziek: Piet Soorsma
320. Éen zwaluw maakt zomer Tekst: Eppie Dam/ Muziek: Hindrik van der Meer
321. Blijf met Uw genade (Nederlandse en Engelse tekst) Arrangement: Edwin Velvis
322. The birthday of a King Adapted by Edwin Velvis/ words and music by Michael W.        Smith/ simplified by Edwin Velvis
323. The Old Hundredth R. Vaughan Williams
324. Come, Thou Almighty King Anonymus/music: Felice de Giardini/ Arr: Mosie Lister
325. Immortal Invisible, God only wise Arrangement: Edwin Velvis
326. O Praise God in His Holiness (Psalm CL) Charles Villiers Stanford/ Bewerking: Edwin         Velvis
327. Jezus leeft in eeuwigheid Tekst en muziek: Ch. A.E. Groot/ Arrangement: Jan        Zwanepol
328. Avondgebed (original: "Calm is the see") Music by: Henrich Pfeil (1835 - 1899)        Nederlandse tekst: Ad van Vugt
329. Wij willen Holland houen Vaderlands lied uit de 19e eeuw verdere bronnen onbekend
330. Voermanslied Bewerking: H. Coljée
331. Lascia chío pianga Georg friedrich Händel/nedl. tekst: Hans v.d. Laan/Bew: Oscar van        Hemel
332. Avondklokken Franz Abt (1819 - 1885)
333. Die Nacht (Voorjaarsnacht) F. Schubert (1797 - 1828) / Fr. A. Krummacher (?)
      (1767 - 1845)
334. Wij moeten Gode zingen (Gezang 301) Tekst: W. Barnard/ Melodie en zettingen:
       W. Vogel (17 - 04 - 1990)
335. Dir, Seele des Weltalls (Gij, ziel van 't heelal) W.A. Mozart/ Nederlandse tekst:        Joh.F. Keja
336. Dit is de dag (De zingende kerk) zetting: Willem Vogel/ tekst: H. Oosterhuis
337. Koraalfantasie over gezang 429 "Wie maar de goede God laat zorgen" Jan de Haan        1980
338. Er is een stroom van vrede (uit het fries vertaald door Jan Popkema) 16e eeuw,        Michael Praetorius 1609 Tekst: Eppie Dam/ bewerking: Jan de Jong
339. Immanuël (uit het fries vertaald door Jan Popkema) Loys Bourgeois 1551 Tekst:
       Eppie Dam/Bew: Jan de Jong
340. Licht dat ons aanstoot in de morgen Bewerking: H. de Jong november 2003
341. Wees mij genadig Heer (naar psalm 56) Tekst: Wim van Galen/ Melodie: F.C.        Maker/Bew: Wim van Galen
342. Nachtgesang im Walde Fr. Schubert (1797 - 1828) / Johann Gabriel Seidl
343. Zoals ik ben ... W.B. Bradburry (1849) Vert: H.V. 't Veld
344. Weinachtliche Hirtenlieder: - Als Ich bei meinen Schafen wacht - kommt, Ihr Hirten        Arrangement: J. de Haan/ Bewerking: Jan Veen
345. Isjla Marina (Russisch Volkslied) Bewerkt door: Bernard Smilde
346. Stille nacht Bewerking: J. Pranger
347. Pomp and Circumstance no.1 Edward Elgar/words: Arthur C. Benson arrangement:        Henk van Lijnschoten
348. Laat het stil zijn in Uw nacht Nel Benschop/ Koorzetting: Jaap J. Hunze
349. Kerst-Intrada Muziek: Martin Mans
350. Ere zij God (tegenstem) (via kwartet Erica verkregen) Muziek: F.A. Schulz/ Arr:        Jacques Colijn
351. Veni, Sancte Spiritus Jimco Zijlstra
352. Vol van verwachting Muziek: Eileen Silcocks/tekst: Marijke de Bruijne/
       Bewerking:W. de Boer
353. Licht dat ons aanstoot Muziek: Antoine Oomen/tekst: Huub oosterhuis/Bewerking: W.        de Boer
354. Heer diep in mij aanwezig Muziek: Hindrik van der Meer/tekst: Eppie Dam
355. Zie de zon Muziek: Giusseppe Verdi/Tekst: Martin Mans/Arr; Martin Mans
356. Wandrers Nachtlied Muziek: Carl Amand Mangold/tekst: Johann Wolfgang von Goethe
357. Edelweiss (Sound of Music) R. Rodgers en O. Hammerstein/Arr: Jimco Zijlstra
358. Oklahoma (O, what a beautiful morning) R. Rodgers en O. Hammerstein/Arr: Jimco        Zijlstra
359. Hail,Bright Morningstar Inspired by trumpet voluntary: Jeremiah Clarke/ Arr: Jimco        Zijlstra
360 Gloria Jaap J. Hunzt
361. Kerstzang tekst: M. van Bezoyen/ muziek: Jan van der Waart
362. Drieluik: - Midden in de Winternacht - 't Is geboren het Godd'lijk Kind - Nu zijt wellekome        Traditional/ Arr: Frans Kocx Traditional/Arr: Frans Kocx Traditional/Arr: Frans Kocx
363. Gloria in excelsis Deo Muziek: Antonio Vivaldi/ Arrangement: Bert Duijst
364. Sailing Gavin Sutherland/Arrangement: Frans Kocx
365. Conquest of Paradise Lyrics: W. Hautvast/music: Vangelis/ arr: Frans Kocx
366. Santo Arr: Tore W. Aas
367. Onze Vader (Otsje Nasch) N.N. Ledrowa / Op tekst gezet voor C.Z.M.: Jan Veen
368. Roll, Jordan roll Bewerking Mannenkoor: K.J. Mulder
369. Jeruzalem, O stad van goud Muziek: Naomi Shemer / Arr: Martin Mans
370. Herr, deine Güte reicht so weit ! E.A. Grell, 1800 – 1886 / Bewerking: Lorenz Lauterbach
371. Kyrie (Uit: Messe Breve) Muziek: Charles Gounod/Arr: Bert Duijst
372. For unto us a child is born Muziek: G.F. Händel/Arr: Bert Duijst
373. Deck the hall (Welsh Christmas Carol) Arr: Martin Mans
374. Vrede Tekst en muziek: Martin Mans
375. In Bethlehems stal tekst: J. de Liefde/Muziek: W. Croft/Arr: Jan Zwanepol
376. Oranjefantasie Arr: Martin Mans
377. Wonderwereld vol geheimen Bew: Peter Siebesma
378. Een vogel ze broedt Bew: Peter Siebesma
379. More love to Thee, o Christ Tekst: Elisabeth P. Prentiss Muziek: W. Howard Doane,        songs of devotion, 1870 Bew: J. Veen (febr. 2009)
380. De Heer is mijn Herder, Psalm 23 Bewerking: Jan Veen
381. Rorate Tekst: Margryt Poortstra/ Muziek: Geke Bruining
382. De tijd van buigen is voorbij, Psalm 114 Tekst: Eppie Dam/ Muziek: Gerben van der        Veen
383. Ave Maria (Angelus Domini) Franz Biebl
384. Jacob's Ladder tekst: Wim Raadsheer/ arr: Sander van Marion
385. Tebe Poem D. Bortnianski
386. Liefde tekst en muziek: Herman Riphagen
387. Neem mijn leven bewerking: Kl. J. Mulder
388. The Rose Tekst en Muziek: Amanda Mc. Broom Arr: Frans Kocx
389. Ik zou wel eens willen weten Tekst en Muziek: Jules de Corte Arr: Frans de Kocx
390. De storm muziek: H.M. Palmer arr: Martin Mans
391. Stil in die nacht tekst en muziek: Gerard Strootman
392. Let the whole creation cry S.A. Brooke /G.J. Elvey / Arr: Roelof Elsinga naar een idee        van: Paul Sjolund
393. Jesu, joy of men's desiring Jimco Zijlstra
394. Wij zoeken hier Uw aangezicht ("tussentijds" lied 9) T: Sietze de Vries/Bew: Peter        Siebesma
395. Nearer, my God, to Thee T: Sarah Fuller Flower Adams/Arr: Klaas J. Mulder
396. Into my heart H. CLarke/ Arr: Roelof Elsinga
397. Verlangen M: Antonin Dvorak/Bew: Lars Mulder
398. Geweld M: Charles Gounod/Bew: Lars Mulder
399. Mijn ziel, verheugt u in de Heer W.A. Mozart
400. You'll never walk alone Richard Rogers
401. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder R. Shaffy / Arr: Frans Kocx
402. Thuma mina ( vier Zuid-Afrikaanse Vrijheidsliederen) Arrangement: John Bouwmans
403. Houd mij vast ( een Fins lied) Arrangement: Martin Mans
404. Er is een God, die hoort Tekst en muziek: J. Pel, G.C. Stebbins / arrangement: Jan        de Graaff
405. -A. Ik kniel aan Uwe kribbe neer Bewerking: Jan van der Waart -B. Bethlehem
        Tekst: B. Hamminga - J. v.d. Waart / Muziek: Jan van der Waart
406. 't Is geboren het Goddelijk Kind Corn. v.d. Peet S.C.J.
407. Heilig Nacht Joh. Friedr. Reichardt / zetting: Siegfried Boris
408. As with gladness men of old Arrangement: D. Rouwkema
409. Vanwaar zijt Gij gekomen (uit: tussentijds) M. Prätorius / Jan Zuidema
410. God sprak in oude tijden (Duitse volksmelodie) Tekst en bewerking: Wim van Galen
411. Come, Thou long expected Jesus
412. Weihnachtsglocken Hermann Sonnet
413. Ons is een Kind geboren Muziek: J.A.P. Schulz / Tekst: Ds. Montanus (1665) /        Bewerking: W. de Boer
414. Zegen ons Algoede Tekst: J. van der Waals/Muziek: C. Gregor/ Arr: Hendrik van Lith
415. Der Herr ist mein Hirt (Naar psalm 23) Bernhard Klein (1793-1832) op.23 Nr. 4
416. Ich bete an die Macht der Liebe Dimitri Bortniansky /satz: Franz Josef Siegel
417. Steal away Bewerking: Barend Renden
418. Het lied van de opstanding Huub Oosterhuis / Bewerking: Peter Siebesma
419. Oh Danny Boy Arrangement: Frans Kocx
420. Amazing Grace John Newton / Harriet Beecher-stowe / arrangement: John        Bouwmans
420a. Abide with me Henry F. Lyte / William Monk / arrangement: John Bouwmans
421. Blowing in the wind
422. Zegenbede (numeri 6) Muziek: Martin Zonnenberg / tekstbewerking: Jan Veen
423. Kyrie en Gloria Feike van Tuinen
424, God heb ik lief, psalm 116 tekst: Hans de Ruiter / muziek: Johan Bredewout
425. 't Was nacht in Beth'lems dreven koorzetting: Jaap J. Hunze
426. O jesus , I have promised tekst: John E. Bode / muziek: "Angels story"; Arthur H.        Mann
427. De maan is opgekomen muziek: J.A.P. Schultz / tekst: M. Jakobse (liedboek 391) /        Bewerking: W. de Boer
427 K. Ons is een Kind geboren muziek: J.A.P. Schultz / tekst: ds. Montanus /        bewerking: W. de Boer
428. Ga met God en Hij zal met je zijn Ralph Vaughan Williams / Gert Landman
429. Ook voor u muziek: Giuseppe Verdi / arr: Martin Mans / tekstbew: onbekend
430. Witter dan Sneeuw, Mannenkoor bewerking: Martin Zonneberg
431. O, verblijdende bewerking: Ber Joosen
432. Messe Breve, Charles Gounod / Bewerking: Gerhard Rabe
       Kyrie; Gloria; Sanctus; Benedictus; Agnus Dei
433. Stille Nacht, Franz Graber (1818)
434. Psalm 134 (statenberijming) Arrangement: Jan Pranger
435. De stilte zingt U toe o Here (Psalm 65) Traditional /Arr: Frans Kocx
436.
437. Psalm 42 1,4 en 5: Louis Bourgeois / Arr. mannenkoor: Klaas Jan Mulder
438. God enkel licht( liedboek 449) ; Bew: Frits Vugteveen
439. Blest are the pure in heart ; melody: W.H. Havergal / harmonisation: R.A. te Wies /        Bew: Frits Vugteveen
440. Doech Two Blagiej ; Wasili P. Solowjew-Sedoi (1907-1979)
441. I need Thee evrery hour ; Robert Lowrey / tekst: Annie S. Hawkes / Bew: Frits        Vugteveen
442. Gij dienaars aan den Heer gewijd (psalm 134) ; Loys Bourgeois (1551) / zetting: Luuk        Tuinder / Bew: Frits Vugteveen
443. Heer ik kom tot U ; Arr: Jelmer VLieg / Frits Vugteveen
444. Zegen ons algoede (gezang 456) ; Christiaan Gregor (1784) / bew: Alle Roodbergen /        Frits Vugteveen
445. Abba Vader, U alleen ; Harmonisatie: Jelmer Vlieg / Bew: Frits Vugteveen
446. Blijf bij mij Heer ; Bew: Luuk Tuinder (NLB 247)
447. Spirit of the living God ; traditional / Bew: Frits Vugteveen
448. Motet: gebed ; A. Gawanski / Bew: Frits Vugteveen
449. Blagoslovi (pslam 103) ; Bew: Frits Vugteveen
450. Hoor een heilig koor van stemmen ; Christopher Wordsworth (1807-1885) / Vertaling:        Willem Barnard (1920-2010) / Bew: Bouwe Dijkstra

451. Sta op! Een morgen ongedacht (liedboek 210) ; Melchior Vulpius (1609) / Bew: Frits Vugteveen
452. Ere zij aan God de Vader ; Bew: Luuk Tuinder / Frits Vugteveen
453. Lichtstad met Uw paar'len poorten ; BewL: Meindert Kramer / Frits Vugteveen
454. My Lord, What a mornin'; Arr: Jelmer Vlieg / Bew: frits Vugteveen
455. Vertrouwen ; Hessel Ludwig
456. Ora pro nobis ; Bew: Frits Vugteveen
457. Glory to the King of Kings ; Denman Thompson
458. How can I keep from singing; American traditional / Bew: Frits Vugteveen
459. Guide me, o Thou great Jehova; William Williams / John Hughes
460 Agnus Dei; Hans Olav Mork / Tore W. Aas
461. Nader mijn God bij U; melodie: L. Mason / arr. Martin Mans / Bew: Frits Vugteveen
462. O lux beata Trinitas; Vespergesang uit: Adspice Domine / Felix Mendelssohn Barhtoldy / Bew: Frits Vugteveen
463. Wees stil en weet: Ik ben uw God; lied 887 / zetting: Rintje te Wies / Bew: Frits Vugteveen
464. Glora - Intrada; Bew: Frits Vugteveen
465. Eeuwen geleden; Bew: Frits Vugteveen
466. Wiegenlied er Hirten;Bew: R.A. te Wies
467. Guten Abend, gut' Nacht;Johannes Brahms, opus 49, nr. 4 / Arr: Harry Koning
468. O, Du Fröhliche; (Siciliaanse Volksweise " O sanctissima" / Traditional / Bew: Frits Vugteveen
469. Away in a manger; Traditional Bew: Rob van Dijk / Bew: Frits Vugteveen
470. It came upon the midnight clear; David Willcocks Bew: Rutgers / Bew: Frits Vugteveen
471. Son of Mary; lyric and music: John. W. Peterson Arr: Frans Kocx
472. O, Heiland, reisz die Himmel aufTekst und melodie: Fr. von Spee / Bew: Frits Vugteveen
473. Stille Nacht; Fr. Gruber / Bew: Frits Vugteveen
474. See amid the winter 's snow
475. Ach Herr. lass dein lieb' Engelein; J.S. Bach / bew: Gezinus Veldman
476. Als ik in gedachten sta; Arr: Jan Peter Teeuw / tekst: J. van der Waal
477. Around the hill of Calvary; J.E. Parks / arr: Martin Mans
478. Selig sind die Verfolgung leiden; Wilhelm Kienzl
479, Come and morn with me awhile; Dale Grotenhuis
480. 't Is middernacht; William B. Brabury 1853/bewerking: Frits Vugteveen
481. U zij de Glorie; G.F. Händel/bewerking: Frits Vugteveen
482. Blessing; Traditional/ Muziek: Martin Mans
483. Der Lindenbaum; Franz Schubert / tekst: Wilhelm Müller / Bew: Frits Vugteveen
484. Deep Harmony; Handel Parker / Isaac Watts / Bew: Feike van Tuinen
485. Laudate omnes gentes (Naar psalm 117); Melodie: Taizé / Bew: Jelmer Vlieg
486. O Herr, gib Frieden (Tebe Po`em); Bortnianski / Bew: Frits Vugteveen
487. Nu is de dag ten einde; Zetting: Luuk Tuinder
488. Be thou my vision; trad: Irish melody / zetting: Rintje de Wies
489. This is my song )hymne Finlandia' Jan Sibelius / tekst: Lloyd Stone / Bew: Frits Vugteveen
490. Die zwölf Räuber (oude Russische legende); anoniem / Bew: Frits Vugteveen
491. You raise me up; Brendan Graham / Rolf lovland; Arr. Franz Kocx
492, Das Morgenrot (gedicht van dr. K. Hofmann / R. Pracht
493.It´s me, O Lord; Bew: Frits Vugteveen

 • Bestuur CZM
 • Repertoire
 • Dirigent
 • Repetitor
 • Geschiedenis
 • Oud Papier
 • Foto's
 • Agenda
 • Contact
 • QR-code van de website
 • Hiernaast vindt u de QR-code van onze site. Als u deze code scant met mobiel bijvoorbeeld, wordt u gelijk geleid naar de website. Deze QR-code is te gebruiken in allerlei publicatiemateriaal van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor